HP 677774-002. Zasilacz

Napędzane Wodorem Samochody, H2Go Hybrid RC, Renewable Energy Kit, Kit Hydrogen Solla i więcej ...

Uwaga: oryginalny produkt HP markowy 677774-002. nie jest obecnie dostępny, poniżej wymienione są alternatywne zgodne produkty.