Acer BT.00604.039 Bateria

Napędzane Wodorem Samochody, H2Go Hybrid RC, Renewable Energy Kit, Kit Hydrogen Solla i więcej ...

Uwaga: oryginalny produkt Acer markowy BT.00604.039 nie jest obecnie dostępny, poniżej wymienione są alternatywne zgodne produkty.