Lenovo 45N0362

Napędzane Wodorem Samochody, H2Go Hybrid RC, Renewable Energy Kit, Kit Hydrogen Solla i więcej ...

Uwaga: oryginalny produkt Lenovo markowy 45N0362 nie jest obecnie dostępny, poniżej wymienione są alternatywne zgodne produkty.