HP 608428-002 Zasilacz

Napędzane Wodorem Samochody, H2Go Hybrid RC, Renewable Energy Kit, Kit Hydrogen Solla i więcej ...

Szukasz innego produktu lub modelu?

Uwaga: oryginalny produkt HP markowy 608428-002 nie jest obecnie dostępny, poniżej wymienione są alternatywne zgodne produkty.