HP Compaq 391173-613

Napędzane Wodorem Samochody, H2Go Hybrid RC, Renewable Energy Kit, Kit Hydrogen Solla i więcej ...

Uwaga: oryginalny produkt HP Compaq markowy 391173-613 nie jest obecnie dostępny, poniżej wymienione są alternatywne zgodne produkty.