Dell 450-AGOL. Zasilacz

Napędzane Wodorem Samochody, H2Go Hybrid RC, Renewable Energy Kit, Kit Hydrogen Solla i więcej ...

Uwaga: oryginalny produkt Dell markowy 450-AGOL. nie jest obecnie dostępny, poniżej wymienione są alternatywne zgodne produkty.