Acer AS10D75 Bateria

Napędzane Wodorem Samochody, H2Go Hybrid RC, Renewable Energy Kit, Kit Hydrogen Solla i więcej ...

Uwaga: oryginalny produkt Acer markowy AS10D75 nie jest obecnie dostępny, poniżej wymienione są alternatywne zgodne produkty.