Pomoc - CV2 Kod zabezpieczający

CV2 Kod zabezpieczający

"CV2" lub "Kod zabezpieczający" to 3 lub 4-cyfrowy numer podany na odwrocie karty w pobliżu Twojego podpisu. Mogą one być poprzedzone kilkoma ostatnimi numerami karty, lub całym numerem karty..

Na American Express, mogą one znajdować się na przedniej części karty po prawej stronie kart<.

CV2 numer jest również określany przez VISA jako kod CVV2, MasterCard nazywa CVC2 i American Express nazywa to CID.